FRESHLEAD

ליווי, הדרכה והכשרת מנהלים וארגונים ליצירת שגרה ניהולית מקדמת
אל מול אתגרי הניהול בעידן הנוכחי

סדנאות מותאמות לארגונים שעברו לעבודה מהבית

נרצה או לא נרצה, יותר ויותר ארגונים בעולם ובאיחור קל גם בארץ עוברים לעבודה מהבית באופן מלא או באופן חלקי. בתקופת הקורונה התהליכים הפכו להיות מואצים. האתגר העומד בפני ארגונים ומנהלים הוא רב היכולת שלהם לבסס את תחושת השייכות היא זאת שתקבע את מידת ההצלחה, האמון, הלכידות הצוותית ומידת המחוייבות של העובדים לארגון. יצאנו עם 3 סדנאות פרקטיות למנהלים וצוותים בארגונים מותאמות לארגונים שעברו לעבודה מלאה או חלקית מהבית.
🔰מחוברים גם מהבית- כלים לפיתוח תחושת שייכות ומחוברות לארגון גם כשעובדים מהבית.
🔰יצירתיות בניהול- יצירתיות ככלי להעצמה וניהול שינויים, הקשר בין יצירתיות לשביעות רצון עובדים ומנהלים.
🔰עבודת צוות אפקטיבית- איך יוצרים עבודת עמיתים פרודוקטיבית גם כשהיא וירטואלית.

הרצאות

סדרת הרצאות מרפרשות, ממוקדות בתפיסת הניהול בעידן החדש

סדנאות

כלים פרקטיים ומרעננים לניהול אפקטיבי ובנית שגרה ניהולית מקדמת. סדנאות חווייתיות ודינמיות מלוות בדוגמאות וניתוחי מקרה

אימון מנהלים

איזה מנהל.ת את.ה רוצה להיות? עשרה מפגשים 1:1 של עבודה ממוקדת סביב האתגרים האישיים בניהול שלך.

קורס פיתוח מנהלים

מניהול מיקרו לניהול מאקרו- כל התורה וכל הכלים במרוכז! 2 מודלים מרכזיים, 5 כלים, 8 מפגשים בני 3 שעות הקורס מסייע למנהלים לפעול ממקום של עוצמה ולא ממקום של ריכוזיות ולייצר שדרה ניהולית יציבה.