להתחיל באמון

Begin with trust

"ככה זה בעולם, אין אמון בבני אדם"
מזהים את השיר של חיים חפר?

האמנם? אם במודע או שלא במודע,
אנו בכל יום מבצעים החלטות אישיות ועסקיות המבוססות על אמון.
מחקרים מראים שאמון בין מנהל לעובד במקום העבודה הוא אחד המאפיינים המרכזים של מקומות העבודה הטובים ביותר, הגיוני, לא?

גם לכאורה פשוט… ובכל זאת זהו עדיין מקום שמנהלים וארגונים רבים נופלים בו.

 

הקורס בנוי מ : 2 מודלים מרכזיים, 5 עקרונות בסיסיים, 8 מפגשים בני 3 שעות.

המודלים ייחודים והם פותחו בעקבות שנים של נסיון ניהולי ולמידה מהשטח.

מאחורי פיתוח המודלים עומדת ההבנה שארגונים כיום חייבים להתאים עצמם למציאות משתנה ללא הרף. ארגונים המייצרים אצל העובדים תחושת שייכות טובה, ותקשורת מקדמת מצליחים לפתח תרבות ארגונית צומחת המביאה לתוצאות טובות יותר.

מה נרפרש? עם מה תצאו:

  • על מה מתבסס היכולת לתת אמון? הנטיה לתת אמון או להתנהל בחשדנות תלוייה באישיות, בחוויות העבר, המקום בו גדלים ובתרבות הארגונית במקום בו עובדים. 

  • איך מבססים אמון בעבודה היברידית? היכולת לבסס יחסי אמון כאשר עובדים מרחוק והתקשורת אינה פנים מול פנים הופכת להיות יותר מורכבת והרבה ארגונים לא מצליחים במצב החדש לבנות יחסי עבודה אמינים.

  • למה זה חשוב לבנות אמון בארגון? ומה המחירים שמשלמים בהעדר אמון.  

  • נכיר גישות וכלים ליצירת אמון: עד כמה לתת אמון? איך לשקם אמון שנפגע? מהם הגורמים התלויים באדם הנותן אמון ובמבקש האמון?

  • תרגול רבותי, תרגול: בעבודה עם א.נשים יצירת אמון היא משמעותית, במפגש נעבוד ונתרגל כלים רלוונטיים לנו כמי שעובדים עם א.נשים בארגונים