מניהול מיקרו לניהול מאקרו

ליווי אישי 1:1!

איזה מנהל.ת את.ה רוצה להיות?
סדרת מפגשים 1:1 של עבודה ממוקדת סביב האתגרים האישיים בניהול שלך.

מטרת המפגשים לעזור לך לצאת עם הבנה והגדרה ברורה מהו הקו הניהולי שיקדם אותך ואת הארגון ולקבל ארגז כלים פרקטי אותו ניתן להכניס להכניס בשגרות הניהול היומיות.
במפגשים אנו מנתחים דילמות מקצועיות וניהוליות מחיי היום יום שלך ומכירים מודלים ופרקטיקות מבוססים מחקרית התורמים ליכולת ההשפעה שלך.
בעבודה שלנו יחד, אני מלווה אותך לרתום את הצוות להצלחה משותפת.

המפגשים  יעזרו לך להניע את הצוות ממקום של השפעה  ומנהיגות אישית.

במהלך תכנית הליווי אנו מכירים ובוחנים יחד : יעדים ומטרות, כישורים וחזקות, דרכי פעולה אפשריות, קבלת החלטות ויישומן בשטח.

מטרת תהליך להגיע לתוצאות מקדמות ולשפר יחסי עבודה.
התהליך עוזר להתגבר על חסמים, מאפשר הטמעה ותרגול של מתודות בשטח תוך קבלת פידבק והוא ממוקד בשיפור היכולות שלך להשיג תוצאות ניהוליות טובות יותר.

ארגונים ומנהלים.ות כיום חייבים להתאים עצמם למציאות משתנה ללא הרף. מנהלים.ות המייצרים אצל העובדים תחושת שייכות טובה, ותקשורת מקדמת מצליחים לפתח תרבות ארגונית צומחת המביאה לתוצאות טובות יותר. 

עוד שאלות ותשובות:

לאיזה דרג ניהולי מתאים הייעוץ והליווי שאני נותנת למנהלים?

הייעוץ והליווי  מתאים לכל דרג ניהולי ובכל תחומי העיסוק.
הליווי מתאים ליזמים ולמנהלים שצומחים עם הארגון.
ולכל מנהל.ת בתפקיד חדש או בתהליך שינוי ארגוני, חווה אתגרים, דילמות והתמודדויות מגוונות. 

איך תהליך הליווי תורם לשיפור האפקטיביות הניהולית?
  • באמצעות הכרות עם החזקות והכישורים שלך, חידוד הערכים המנחים אותך ובדיקה עד כמה הם מתכתבים עם האג'נדה הארגונית.
  • באמצעות הבנת הצרכים והרצונות של העובדים והצוות וקבלת ארגז כלים פרקטי לחיזוק יכולת הנעת הצוות.
  • באמצעות הכרות עם גישות פרקטיות התורמות לתהליך קבלת ההחלטו.ת ניהוליות ולא פחות חשוב- ליישם אותן.
  • באמצעות חשיבה משותפת לתגובה או פתרון אפקטיבי בהתאם לדילמה והאתגרם איתם את.ה מתמודד.ת.
כמה זמן אורך תהליך ייעוץ?

סדרת מפגשים אפקטיבית כוללת כ-12 מפגשים ואורכת כשלושה חודשים.

התהליך מעצים, ומרחיב מיומנויות שיאפשרו לפעול ממקום של עוצמה והשפעה וליצור שדרה ניהולית יציבה ואקלים תרבותי מיטבי. 

בדרישות של עולם העבודה כיום על המנהלים להישאר רלוונטיים ולסגל לעצמם מיומנויות שיאפשרו אקלים מיטבי לעבודה מתמשכת. להטמיע מיומנויות שיאפשרו להם מעבר ממיקרומנג'מנט למאקרו מנג'מנט.
מחקרים תומכים בניהול כזה  שמיטיב עם הארגון, עם העובדים וגם עם המנהל.

המעבר הזה מאפשר להתמודד עם האתגרים ביתר קלות, להגדיר מטרות ברורות, להאציל סמכויות, להגיע לתוצאות ולהשיג פניות שתאפשר להוביל,ליזום ולקדם.

בקורס, נתמקד באתגרים הייחודיים של כל מנהל ובעזרת המודלים הנלמדים, תקבלו כלים לפרקטיקה יומיומית בהם תוכלו להשתמש כדי לעבור בהדרגה מניהול מיקרו לניהול מאקרו

הקורס מעמיק בנושאים המהותיים בכל ארגון- הובלה והנעת ועובדים, תקשורת מקדמת, שימור והנעה, פיתוח שגרת ניהול, האצלת סמכויות, התמודדות עם שחיקה, ועם אחד הנושאים המרכזיים ומהותיים- פיתוח אפיקי צמיחה ותרבות של למידה והתפתחות בארגון.

הצטרפו לארגונים מובילים

שהטמיעו תהליכי שייכות וניהול אפקטיבי

תפריט נגישות