מניהול מיקרו לניהול מאקרו.

כל התורה וכל הכלים במרוכז!

בסיום הקורס המנהלים יוצאים עם הבנה והגדרה ברורה מהו הקו הניהולי שיקדם אותם ואת הארגון.

 כלים פרקטיים שהם יכולים להכניס לשגרת הניהול היומיומית.

מסוגלות ויכולת להתמודד עם אתגרי הניהול הקיימים כיום.

הקורס בנוי מ : 2 מודלים מרכזיים, 5 עקרונות בסיסיים, 8 מפגשים בני 3 שעות.

המודלים ייחודים והם פותחו בעקבות שנים של נסיון ניהולי ולמידה מהשטח.

מאחורי פיתוח המודלים עומדת ההבנה שארגונים כיום חייבים להתאים עצמם למציאות משתנה ללא הרף. ארגונים המייצרים אצל העובדים תחושת שייכות טובה, ותקשורת מקדמת מצליחים לפתח תרבות ארגונית צומחת המביאה לתוצאות טובות יותר.

בדרישות של עולם העבודה כיום על המנהלים להישאר רלוונטיים ולסגל לעצמם מיומנויות שיאפשרו אקלים מיטבי לעבודה מתמשכת. בקורס מנהלים ירכשו ויטמיעו כישורים שיאפשרו להם מעבר ממיקרומנג'מנט למאקרו מנגמנט. מחקרים תומכים בניהול כזה  שמיטיב עם הארגון, עם העובדים וגם עם המנהל.

המעבר הזה מאפשר להתמודד עם האתגרים ביתר קלות, להגדיר מטרות ברורות, להאציל סמכויות, להגיע לתוצאות ולהשיג פניות שתאפשר להוביל,ליזום ולקדם.

בקורס, נתמקד באתגרים הייחודיים של כל מנהל ובעזרת המודלים הנלמדים, תקבלו כלים לפרקטיקה יומיומית בהם תוכלו להשתמש כדי לעבור בהדרגה מניהול מיקרו לניהול מאקרו

הקורס מסייע למנהלים לפעול ממקום של עוצמה ולא ממקום של ריכוזיות וולייצר שדרה ניהולית יציבה.

הקורס מעמיק בנושאים המהותיים בכל ארגון- הובלה והנעת ועובדים, תקשורת מקדמת, שימור והנעה, פיתוח שגרת ניהול, האצלת סמכויות, התמודדות עם שחיקה, ועם אחד הנושאים המרכזיים ומהותיים- פיתוח אפיקי צמיחה ותרבות של למידה והתפתחות בארגון.

תפריט נגישות